CURS COMPLET - WEBINAR: Entitats sense finalitat lucrativa: com els hi afecten les mesures extraordinàries per fer front a la lluita contra la COVID-19


Ponents

Data
8 de maig de 2020
Homologació
1 hora d'Altres Matèries (ICAC i RECC)
Horari
de 12:00 a 13:00 hores
Lloc
PLATAFORMA ZOOM
Donada l’allau de disposicions legals publicades en les darreres setmanes tant en l’àmbit estatal com autonòmic per lluitar contra els efectes de la COVID-19, en aquest webinar s’analitzaran aquelles que afecten a les ESFL, tant des de l’àmbit fiscal (tractament dels donatius en casos reals derivats de la lluita contra la pandèmia) com el que fa esment a la formulació i aprovació dels comptes anuals, pel que fa als terminis de presentació.
 
  • Incentius fiscals al mecenatge en la lluita contra la COVID-19 (incloent casos reals que veiem en el dia a dia)
  • Mesures de l’RDL 8/2020 i de l’RD 11/2020 que afecten a fundacions i associacions. Especialment el tema de la suspensió de formulació i aprovació de comptes anuals
  • Mesures del DL 10/2020 (Catalunya) que afecten a fundacions i associacions catalanes. Especialment el tema de la suspensió de formulació i aprovació de comptes anuals

Nota: Aquest webinar és gratuït ateses les circumstàncies actuals que estem vivint, recordem que el preu real per a Col·legiats/Col·laboradors/Associats del CCJCC seria de 25€ i de 35€ per a Altres Col·lectius.


CURS PLE!


La sessió es desenvoluparà per mitjà plataforma zoom


Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditors-censors.com o telefònicament: 932803100

 
Curs gratuït exclusivament per a col·legiats i per a associats i col·laboradors donats d’alta al nostre Col·legi
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa.