Criteris de presentació dels instruments financers i altes aspectes comptables relacionats amb la regulació mercantil de les societats de capital

Data
1 d'octubre de 2019
Homologació
Auditoria i Comptabilitat
Horari
de 16:00 a 20:00 hores
Lloc
Seu del CCJCC
L’objectiu de la sessió és analitzar la Resolució de l’ICAC, 5 de març de 2019 dita entrada en vigència està prevista per als ejercicis que s’iniciin a partir de l’1 de gener de 2020. Amb aquest efecte s’abordarà l’estudi dels criteris de presentació dels instruments financers i les implicacions comptables de la regulació mercantil en matèria d’aportacions socials, operacions amb accions i participacions pròpies, aplicació del resultat, augment i reducció del capital, i en general, altres aspectes comptables relacionat amb la regulació mercantil de les societats de capital.
La jornada també es dedicarà a l’estudi de les operacions de reestructuració (aportació no dinerària, fusió i escissió).
El mètode de treball serà eminentment pràctic, combinant la exposició teòrica amb aplicacions concretes i fonamentant la participació activa dels assistents i l’intercanvi d’opinions i experiències  al voltant de les matèries analitzades.
 
 
Programa dels punts a desenvolupar:
 
  1. Criteris de presentació d’instruments financers. Accions comuns o ordinàries, accions sense voto i amb privilegi
  2. Altres aportacions dels socis o propietaris
  3. Negocis amb accions i participacions pròpies
  4. Augment i reducció de capital
  5. Aplicació del resultat
  6. Altres qüestions: comptes en participació, prestacions accessòries, reformulació de comptes i usufructe d’accions o participacions
  7. Operacions de reestructuració i canvi de domicili: transformació, fusió, escissió i cessió global d’actius i passius COM ARRIBAR:
Bus: 63, 67, 75, 78, H4
Metro: Línia 3 (Palau Reial)

Pàrquing més proper: C/ Jordi Girona (Campus Nord UPC) 


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
 
Col·legiats i col·laboradors
100€
Altres col·lectius
150€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa