Criteris de l'impost sobre envasos de plàstic no reutilitzables


Ponents

  • JOSEP MARIA NOGUERA I AMIEL

    Soci i Director de la firma JMNoguera Serveis de consultoria empresarial

    Currículum Descarrega PDF (141KB)
Data
13 de febrer de 2023
Homologació
1,5 hores d'Altres Matèries (ICAC i RECC)
Horari
de 16:00 a 17:30 hores
Lloc
Plataforma zoom
PRESENTACIÓ

Aquesta sessió monogràfica pretén delimitar i aclarir aquest nou impost indirecte que recau sobre la utilització en territori espanyol d'envasos no reutilitzables que continguin plàstic, tant si es presenten buits com si presenten contingut, ja sigui protegint, manipulant, distribuint i presentant mercaderia. L'impost està en vigor des de l'1 de gener de 2023 i està regulat en el capítol I del títol VII de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.

Farem la revisió, tanmateix, de la normativa, i analitzarem la casuística respecte d'aquest nou impost, qui són els seus contribuents i les qüestions formals a tenir en compte:

PROGRAMA
  • Definició i àmbit objectiu.
  • Àmbit territorial.
  • Fets imposables: fabricació, importació, adquisició intracomunitària o tinença irregular de productes que formin part de l'àmbit objectius fiscals exercici 2023 Lleis de pressupostos de l’Estat i previsions pressupostàries a Catalunya. Especial esment al nou impost de solidaritat sobre les grans fortunes versus l’impost sobre el patrimoni.
  • Meritació de l'impost i contribuents.
  • Casuística i aclariments pràctics segons criteris actuals.
 
 
Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
35€
Altres col·lectius
55€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa.