Covid-19

Espai habilitat per informació relacionada amb el COVID-19 i el seu impacte en l'auditoria 
 

Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19

31/3/2020 Circular del Col·legi

Informes i notes d´aclariment dels Ministeris d’Hisenda i de Justícia sobre l’impacte de les mesures adoptades pel Govern en les entitats del Sector Públic

30/3/2020 ICJCE Express
Accés restringit col·legiats/censors

Nota tècnica sobre la possible falta de signatura dels administradors dels comptes anuals i de l’informe de gestió per motius derivats del COVID-19

24/3/2020 Circular ICJCE ES04/2020
Accés restringit col·legiats/censors

Nota sobre els aspectes més rellevants del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’ impacte econòmic i social del COVID-19

20/3/2020 ICJCE Express
Accés restringit col·legiats/censors

Mesures extraordinàries que afecten als treballs de l’auditor i administrador concursal Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’ impacte econòmic i social del COVID-19

18/3/2020 ICJCE Express
Accés restringit col·legiats/censors

Potencial impacte del coronavirus COVID-19 en els comptes anuals d’una entitats corresponents a l’exercici finalitzat el 31/12/2019 i altres consideracions sobre la feina del auditor

16/3/2020 ICJCE Express
Accés restringit col·legiats/censors