COVID-19

Espai habilitat per informació relacionada amb la COVID-19 i el seu impacte en l'auditoria 
 

Nova publicació: Coronacrisis: mesures per al sector públic

24/6/2020 ICJCE Express
Accés restringit col·legiats/censors

Ús del segell distintiu després de la finalització de l'estat d'alarma i disponibilitat del Servei Tècnic

17/6/2020 Circular ICJCE G07/2020
Accés restringit col·legiats/censors

Modificació de l'art. 40 del Reial Decret-llei 8/2020

11/6/2020 ICJCE Express
Accés restringit col·legiats/censors

Comunicat de l'ICAC pel que fa a la incidència de l'estat d'alarma en la formació continuada exigida als auditors de comptes per al període 1/10/2109-30/09/2020

10/6/2020 ICJCE Express
Accés restringit col·legiats/censors

COVID-19: Checklist sobre continuïtat del negoci per pimes

1/6/2020 ICJCE Express
Accés restringit col·legiats/censors

Aixecament de la suspensió dels terminis processals, administratius i de prescripció i caducitat que havien quedat suspesos en virtut de Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l'estat d'alarma

27/5/2020 ICJCE Express
Accés restringit col·legiats/censors

Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s'adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d'ocupació i Seguretat Social i tributàries per a pal·liar els efectes del COVID-19. Disposició final vuitena, que afecta la data d'inici de còmput dels terminis per formular els comptes anuals i al termini per aprovar els comptes anuals des de la formulació

27/5/2020 ICJCE Express
Accés restringit col·legiats/censors

Consulta de l´ICAC sobre el correcte tractament comptable de les mesures adoptades pel Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, en relació amb els costos a assumir per les empreses en els expedients de reducció temporal d'ocupació

21/5/2020 ICJCE Express
Accés restringit col·legiats/censors

Guia pràctica: Mesures reforçades en matèria de seguretat i salut en el treball en entorn COVID-19. Recomanacions preventives en la reincorporació a la feina

11/5/2020 ICJCE Express
Accés restringit col·legiats/censors

Nota tècnica sobre situacions de canvi d'auditor en entorn de limitacions de mobilitat provocades pel COVID 19: Accés a papers de treball de l'auditor predecessor

11/5/2020 Circular ICJCE ES06/2020
Accés restringit col·legiats/censors

COVID-19: 5 passos clau perque els experts comptables guiïn a les pimes a través de la crisi

5/5/2020 ICJCE Express
Accés restringit col·legiats/censors

COVID-19: Mesures de finançament per a petits i mitjans despatxos d'auditoria

5/5/2020 ICJCE Express
Accés restringit col·legiats/censors

Exemples de notes i paràgrafs inclosos en informes d'auditoria i comptes anuals i informes de gestió relacionats amb la pandèmia del 'coronavirus COVID-19

5/5/2020 ICJCE Express
Accés restringit col·legiats/censors

Comunicat conjunt de la CNMV, l'ICAC i el Col·legi de Registradors d'Espanya en relació amb la formulació i dipòsit de comptes anuals dels emissors de valors en Format Electrònic Únic Europeu (FEUE)

30/4/2020 ICJCE Express
Accés restringit col·legiats/censors

Nota sobre l'obtenció i ús de la signatura electrònica en els informes d'auditoria i altres documents

29/4/2020 ICJCE Express
Accés restringit col·legiats/censors

Circular sobre l'extensió del termini per a la presentació i ingrés de la taxa pel control i supervisió de l'activitat de l'auditoria de comptes corresponent al primer trimestre del 2020

27/4/2020 Circular ICJCE G05/2020
Accés restringit col·legiats/censors

Circular sobre l'escrit de l'auditor de comptes en relació a la modificació de la Proposta d'Aplicació del Resultat (PAR)

8/4/2020 Circular ICJCE ES05/2020
Accés restringit col·legiats/censors

Consultes de l'ICAC privada de l’ ICJCE i pública sobre diverses qüestions relacionades amb l'impacte del COVID-19 en l'activitat d'auditoria

6/4/2020 ICJCE Express
Accés restringit col·legiats/censors

Serveis essencials a efectes del permís retribuït regulat pel Reial Decret-llei 10/2020

2/4/2020 ICJCE Express
Accés restringit col·legiats/censors

Terminis de formulació i rendició de comptes anuals per a entitats del sector públic

1/4/2020 ICJCE Express
Accés restringit col·legiats/censors

Modificacions importants dels articles 40 i 41 del Reial decret llei 8/2020 introduïts pel Reial decret llei 11/2020 publicat l' 1 d'abril de 2020

1/4/2020 ICJCE Express
Accés restringit col·legiats/censors

Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19

31/3/2020 Circular del Col·legi

Informes i notes d´aclariment dels Ministeris d’Hisenda i de Justícia sobre l’impacte de les mesures adoptades pel Govern en les entitats del Sector Públic

30/3/2020 ICJCE Express
Accés restringit col·legiats/censors

Nota tècnica sobre la possible falta de signatura dels administradors dels comptes anuals i de l’informe de gestió per motius derivats del COVID-19

24/3/2020 Circular ICJCE ES04/2020
Accés restringit col·legiats/censors

Nota sobre els aspectes més rellevants del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’ impacte econòmic i social del COVID-19

20/3/2020 ICJCE Express
Accés restringit col·legiats/censors

Mesures extraordinàries que afecten als treballs de l’auditor i administrador concursal Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’ impacte econòmic i social del COVID-19

18/3/2020 ICJCE Express
Accés restringit col·legiats/censors

Potencial impacte del coronavirus COVID-19 en els comptes anuals d’una entitats corresponents a l’exercici finalitzat el 31/12/2019 i altres consideracions sobre la feina del auditor

16/3/2020 ICJCE Express
Accés restringit col·legiats/censors