Conflictes de socis a l'empresa familiar: el rol de l'auditor com a assessor de confiança i com a valorador d'empresa


Ponents

Data
14 de febrer de 2023
Homologació
2,5 hores d'Altres Matèries (ICAC i RECC)
Horari
de 15:30 a 18:00 hores
Lloc
Seu del Col·legi / Plataforma zoom
PRESENTACIÓ:

El nostre teixit empresarial està constituït per multitud de societats i grups no unipersonals sinó participats per pluralitat de socis, en molts casos en empreses familiars. Els conflictes de socis són una situació recurrent en moltes d'aquestes empreses, obeint a diverses causes, en molts casos legítimes.

Entre aquestes causes, són comunes les dinàmiques majoria-minoria, les diferències respecte a l'estratègia o la gestió, la frustració de les expectatives de dividends i altres retorns o, simplement, els enfrontaments personals. Com a específiques de l'empresa familiar cal destacar: els conflictes en la successió, les necessitats materials per raons vitals o de projecte, la desafecció d'algun membre respecte a l'empresa i la manca de cohesió o de relació en la família.

Entendre adequadament la naturalesa dels conflictes i els seus patrons més comuns, contribueix a donar un millor assessorament al client i a poder acompanyar-lo durant la gestió d'aquestes situacions, tantes vegades traumàtiques.

La sessió estarà també orientada a plantejar quin és el paper de l'auditor durant el conflicte i les situacions en les quals amb freqüència es veu immers.

Addicionalment, l'auditor, no com a tal, però sí realitzant funciones d'expert independent quan no és incompatible, sol tenir un paper rellevant en una de les solucions més eficients: la venda d'aquesta participació minoritària. Ja sigui nomenat per la mateixa companyia, ja sigui pel registre mercantil, l'expert es troba de vegades en el centre del conflicte, havent de sotmetre's a un règim jurídic que no sempre està prou definit i resolt.

L'objectiu d'aquesta sessió consisteix en formular un plantejament complet d'aquests processos i les seves vicissituds, prestant especial atenció al paper de l'auditor en la seva funció com a tal o quan és designat com a expert.

Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100


PAGAMENT

Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
 
Col·legiats i col·laboradors
60€
Altres col·lectius
90€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa