Conferència: La gestió dels riscos de corrupció, frau o altres irregularitats en la contractació pública

Data
18 de desembre de 2019
Horari
de 18:00 a 19:30 hores
Lloc
Seu del CCJCC
El marc normatiu actual obliga els òrgans de contractació a adoptar mesures per lluitar contra la corrupció i el frau, així com a prevenir, detectar i respondre als conflictes d’interès. La detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes i la resposta ràpida, certa, homogènia i proporcional és necessària i prioritària per reduir la gravetat de les seves conseqüències sobre la qualitat i eficiència en l’aprovisionament d’obres, subministraments i serveis dels ens públics, sobre l’accés dels operadors econòmics a les licitacions públiques i igualtat de tracte, així com sobre la lliure competència en els mercats. Quan totes aquestes mesures contingents són eficaces, poden desanimar la reiteració d’aquestes conductes en les organitzacions; però resulten insuficients per reduir de manera significativa la probabilitat que aquestes pràctiques es materialitzin. Només si s’identifiquen els factors que motiven, creen oportunitats i incentius per a aquestes conductes en una organització, i es planifiquen i implanten accions dirigides específicament a contrarestar aquells factors, es pot reduir la probabilitat que es materialitzin aquests tipus de pràctiques i fer autèntica prevenció. El projecte de l’Oficina Antifrau sobre riscos en la contractació pública té, entre els seus objectius, la sistematització dels factors de risc institucionals per facilitar als ens públics la seva autoavaluació, punt de partida indispensable per als plans de prevenció. Aquesta conferència sintetitza alguns dels resultats d’aquest projecte.


Presenta:
Antoni Gómez, President del CCJCC
Daniel Faura, President de l’ACCID

Ponent:
Lara Baena, Consultora de Prevenció de la Oficina Antifrau de Catalunya


Nota: Tots els assistents a la conferència rebran un exemplar gratuït del monogràfic: Prevenció i gestió dels riscos

Sessió gratuïtaCOM ARRIBAR:

Bus: 63, 67, 75, 78, H4
Metro: Línia 3 (Palau Reial)

Pàrquing més proper: C/ Jordi Girona (Campus Nord UPC) 
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa