Concursal

La Comissió concursal del Col·legi, conjuntament amb les concursals del Col·legi d'Advocats de Barcelona i del Col·egi d'Economistes de Catalunya, participa directament i a través del Grup Intercol·legial Concursal per tal de dur a terme la seva activiat.

La Comissió té com a objectiu promoure tot tipus d'iniciatives que poden ser d'interès per als censors que actuen com a administradors concursals, ja siguin modificacions legislatives, accions de comunicació dirigides a empresaris, millores en el funcionament dels jutjats o accions de formació.
 • Col·laboració amb Thomson Reuters-Aranzadi en l’organització del II Congrés Concursal de Catalunya, celebrat el mes de maig, i del I Foro Concursal de Barcelona, celebrat en set sessions, durant els mesos de febrer a setembre.
 • Coorganització amb l’Il·lustre Col·legi d’Advocat de Barcelona de cincs “tallers concursals” per tractar aspectes pràctics (jurídics i econòmics) del concurs de creditors.
 • Publicació mensual dels “Apunts de concursal”, que tenen la vocació de destacar aspectes rellevants de les sentències dels tribunals i que donen resposta a situacions controvertides que són habituals en els procediments concursals. 
 • Participació en la sessió tècnica concursal del Fòrum de l’Auditor.
Així mateix, el coordinador de la Comissió, Raül Lorente, com a membre de la Comissió del RAJ de l’ICJCE en representació del Col·legi, ha participat activament en les seves reunions al llarg de l’any.
 • Lluis Arqued

  Lluis Arqued

 • Marcos Baigorri

  Marcos Baigorri

 • Raül Lorente - Coordinador

  Raül Lorente - Coordinador

  LBL Partners

 • Javier Martínez

  Javier Martínez

  Audilegem

 • Luis Ojeda

  Luis Ojeda

  Ponsati Ojeda Auditores, SLP