Conclusions al conveni de revisió 2014


Ponents

  • PILAR GARCÍA AGÜERO

    Responsable de Qualitat en el Departament Tècnic i de Qualitat de l'ICJCE

    Currículum Descarrega PDF (234KB)
Data
11 de maig de 2017
Homologació
6 hores d'Auditoria i Comptabilitat
Horari
de 10:30 a 14:30 i de 16:00 a 18:00 hores
Lloc
Seu del CCJCC
El mes de maig de 2014 l’ICAC va subscriure amb les Corporacions professionals representatives d’auditors un Conveni de Col·laboració per al seguiment dels requeriments de millora resultants dels controls de qualitat efectuats en anys anteriors (Conveni de 2010 i 2011) a auditors de comptes i societats d’auditoria diferents dels que auditen entitats d’interès públic. A mitjans de 2016, l’ICAC va començar l’enviament dels informes de seguiment de la implementació dels requeriments de millora als auditors individuals i firmes revisades, havent conclòs ja de forma substancial.

S’han compilat les principals incidències posades de manifest pels revisors de conveni de la nostra corporació i per l’ICAC per a cada un dels elements de la Norma de control de qualitat intern (NCQI). L’objectiu és compartir-les amb els nostres membres i presentar-los propostes de millora, mitjançant la realització de canvis, si escau, en el Manual de control de qualitat, en els processos interns i en la documentació de qualitat. A més d’aquest objectiu, s’informa dels canvis introduïts per la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes (LAC) en matèria de qualitat i com abordar els canvis necessaris en les polítiques i procediments del sistema de control intern dels auditors  i societats d’auditoria, per a la qual cosa es proposen models actualitzats per complir els requeriments de l’NCQI en els termes de la nova LAC i exemples d’organització dels procediments.

Aquesta formació està destinada principalment a petites i mitjanes firmes d’auditoria, les principals característiques de les quals[1] són que la majoria dels seus clients són petites i mitjanes empreses (pimes), compten amb un limitat nombre d’empleats i utilitzen recursos externs per complementar els limitats recursos tècnics interns.

PROGRAMA
  1. Inventari de principals incidències detectades en l’execució del Conveni de 2014, organitzades per elements clau de la normativa reguladora de qualitat.
  2. Incidències detectades i com afrontar la seva esmena.
  3. Documentació de suport i ajuda: normativa, nous models proposats i exemples.

[1] Definició extreta de la Guía Orientativa de Implantación de Sistemas de Control de Calidad para Pequeñas y Medianas Firmas de Auditoría


COM ARRIBAR:
Bus: 54, 63, 67, 75, 78, H4
Metro: Línia 3 (Palau Reial)

Pàrquing: C/ Jordi Girona (Campus Nord UPC) 
Tenim conveni on gaudireu d’un descompte del 15% sobre tarifa per hora.


PAGAMENT

Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
 
Col·legiats i col·laboradors
150€
Altres col·lectius
300€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa