Comunicació als responsables de govern (20-21)

Data
del 16 de novembre de 2020 al 30 de setembre de 2021
Homologació
3 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Les normes internacionals d’auditoria parteixen de la base que cal una comunicació reciproca eficaç entre l’auditor i els responsables del govern de l’entitat durant la realització d’una auditoria de comptes. Partint d’aquesta base, tant les NIA-ES com la Llei d’auditoria estableixen una sèrie de requisits de comunicació amb els responsables de govern, requisits que amb la revisió de determinades NIA-ES, incloent la mateixa NIA-ES 260R Comunicació amb els responsables de govern de l’entitat, han adquirit més rellevància.
 
Partint de les preguntes base de què s’ha de comunicar, a qui, quan i com, en aquest curs s’analitzaran els diferents requisits de comunicació establerts en les NIA-ES i d’altra legislació en vigor, els problemes que es plantegen en la comunicació i les implicacions que se’n poden derivar i finalment com cal deixar documentat el procés de comunicació.


El curs és totalment obert i es desenvoluparà a la nostra plataforma EOA: http://escolaoberta.auditorscensors.com
 
 
PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
40€
Altres col·lectius
80€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa.