Complement formatiu Màster - Mòdul II.2. Tecnologia de la informació i sistemes informàtics

Data
del 8 de febrer al 15 de març de 2019
Homologació
4 crèdits ECTS
Horari
Curs obert
Lloc
Curs obert
A partir d’aquest any, dins del Màster Universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat, s’ofereixen els complements formatius (CF) que permeten fer aquelles assignatures o mòduls que, segons el grau universitari que es tingui, s’han de realitzar per a tenir dispensada la part teòrica d’accés al ROAC, tenint en compte que ja s'hagi realitzat el Màster esmentat.

Mòdul II.2. Tecnologia de la informació i sistemes informàtics
  • Tema 1. Sistemes d'informació en els negocis globals actuals
  • Tema 2. Processos de negoci i sistemes corporatius de gestió
  • Tema 3. Anàlisi de dades i suport al control i la presa de decisions
  • Tema 4. Transformació digital
  • Tema 5. Seguretat i aspectes ètics relacionats amb els sistemes d'informació

Per qualsevol dubte amb les dispenses podeu consultar a la pàgina de l’ICAC  la dispensa genèrica parcial dels cursos de formació teòrica a l'ICAC
 

INSCRIPCIONS
Les inscripcions s’efectuaran enviant la butlleta d’inscripció, per correu electrònic a escola@auditors-censors.com.
 
Import del curs
452€