Complement formatiu dins del Màster Universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat: Altres matèries (2022-2023)

Data
del 12 al 26 de juny de 2023
Homologació
4 crèdits ECTS
Horari
Curs virtual
Lloc
Curs virtual
El màster universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat és un màster que habilita per a l'accés al  Registre Oficial d'Auditors de Comptes (ROAC), per això ofereix a tots els seus estudiants la possibilitat de fer els mòduls complementaris de formació en funció dels seus estudis previs de grau.

L'estudiant podrà fer-los simultàniament amb el màster, de manera que disposarà de tots els requisits acadèmics per a l'accés al ROAC en acabar el programa.

CF: Altres matèries

Assignatura: Economia general i economia financera: 1 crèdit ECTS.

Contingut:
 • Conceptes bàsics d'economia financera
 • Conceptes bàsics de matemàtica financera aplicada

Assignatura: Economia de l'empresa: 1 crèdit ECTS.

Contingut:
 • Principis i objectius de la gestió i organització empresarial
 • Àrees de l'estructura empresarial i la presa de decisions
 • Sistemes de gestió dels recursos humans

Assignatura: Principis fonamentals de la gestió financera de les empreses: 1 crèdit ECTS.

Contingut:
 • Principis fonamentals de la gestió financera de les empreses
 • La inversió empresarial
 • Fonts de finançament de l'empresa

Assignatura: Matemàtiques i estadística: 1 crèdit ECTS.

Contingut:
 • Conceptes introductoris
 • Matemàtiques financeres
 • Estadística descriptiva


INSCRIPCIONS
Les inscripcions s’efectuaran enviant la butlleta d’inscripció, per correu electrònic a escola@auditorscensors.com, indicant els cursos en els quals estan interessats i serà per rigorós ordre de recepció.
Import curs
460€ (S'aplicarà descompte per col·laborar amb una firma col·legiada)