Com es veuran modificats els comptes anuals arran de les modificacions introduïdes pel Reial decret 1/2021, de 12 de gener


Ponents

Data
21 de gener de 2022
Homologació
3 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
d'11:00 a 14:00 hores
Lloc
Plataforma zoom
L'entrada en vigor del Reial decret 1/2021, de 12 de gener, ha suposat canvis rellevants en determinades normes de registre i valoració del Pla general de comptabilitat, alhora que també en les normes d’elaboració dels comptes anuals.

En aquesta sessió analitzarem com afecten al contingut dels comptes anuals.
 1. Comptes anuals als quals afecten els canvis. 
 2. Entitats que formulen comptes seguint el Pla general de comptabilitat aprovat pel Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre i grups consolidats que formulen comptes anuals aplicant el Reial decret 1159/2010, de 17 de setembre:
  1. Modificacions en la presentació del balanç i el compte de pèrdues i guanys
  2. Modificacions en el contingut de la memòria:
   • Primera aplicació de les modificacions
   • Normes de registre i valoració
   • Instruments financers
   • Fons propis
   • Ingressos i despeses
   • Altra informació
 3. Altres: entitats que formulen comptes seguint el Pla general de comptabilitat aprovat pel Reial decret 1515/2007, de 16 de novembre (PGC Pimes) i entitats sense finalitats lucratives que apliquen el Pla general de comptabilitat aprovat pel Reial decret 1491/2011, de 24 d’octubre
 
 

Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats, col·laboradors i associats
75€
Altres col·lectius
115€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa