Com calcular el deteriorament d'un actiu i com auditar els càlculs fets pels clients (NIA-ES 540)


Ponents

Data
27 de setembre de 2019
Homologació
4 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
de 10:00 a 14:00 hores
Lloc
Seu del CCJCC
Objectius del curs:
 
 • Entendre la normativa comptable i d’auditoria vigent en matèria de test de deteriorament d’actius
 • Entendre els diferents enfocaments de valoració i els mètodes més comunament utilitzats
 • Aprofundir en el mètode més comú: Descompte de fluxos de caixa
 
Temari de la sessió:
 
 1. Introducció
 2. Marc normatiu d’anàlisi del deteriorament d’un actiu
 3. Conceptes de valor (valor en ús, valor raonable, etc.)
 4. Finalitats d’una valoració
 5. Enfocament i mètodes de valoració
 6. Concepte de valor negoci vs valor empresa
 7. Mètode de valoració per descompte de fluxos de caixa
 8. Errors comuns
 9. Mètode de valoració per múltiples
 10. Valor teòric comptable + plusvàlues tàcites
 11. Valoració d’actius immobiliaris
 12. Valoració de crèdits fiscals o passius fiscals
 13. Normativa comptable i d’auditoria vigent
 14. Enteniment de la companyia i del seu entorn
 15. Cas pràctic
 


COM ARRIBAR:
Bus: 63, 67, 75, 78, H4
Metro: Línia 3 (Palau Reial)

Pàrquing: C/ Jordi Girona (Campus Nord UPC) 


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
100€
Altres col·lectius
150€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa