Cicle formatiu específic sobre les entitats no lucratives (comptabilitat, auditoria, governança, compliment - declaració responsable i fiscalitat) (ed. 2022)


Ponents

Data
20, 21, 22 i 23 de setembre de 2022
Homologació
4 hores d'Auditoria i Comptabilitat i 4 d'Altres Matèries (ICAC i RECC)
Horari
de 10:00 a 12:00 hores
Lloc
Seu del Col·legi / Plataforma zoom
Les entitats no lucratives ocupen un espai molt important en l’activitat econòmica de qualsevol país i desenvolupen un paper rellevant en la societat, cobrint, tot sovint, àrees d’actuació a les quals el sector privat i el sector públic els costa donar una resposta adient. Aquest caràcter social de la seva activitat suposa que tinguin una problemàtica diferent de la que afecta a les entitats mercantils i requereix una aproximació pròpia amb un important coneixement sectorial.

Per tal que els auditors que auditen aquestes entitats puguin donar una resposta adequada a la seva realitat, la Comissió d’Entitats no Lucratives del Col·legi us proposa un cicle de 4 sessions de 2 hores de durada cadascuna on es tractaran les singularitats que plantegen les entitats no lucratives en els àmbits comptable, fiscal, d’auditoria i de governança, compliment i declaració responsable.


Distribució de les sessions:
  • 20 setembre: Teresa Salas amb comptabilitat
  • 21 setembre: M. Eugènia Bailach amb auditoria
  • 22 setembre: Ferran Busquet amb governança, compliment, declaració responsable
  • 23 setembre: Joan-Anton Abad i Jordi Casals amb fiscalitat
 
En el desenvolupament de les sessions prevaldrà el component pràctic i l’intercanvi d’experiències entre els professionals dels sector.

Les 4 sessions són independents però complementàries entre elles, per la qual cosa la inscripció es pot realitzar de manera conjunta per a tot el Cicle formatiu sobre les entitats no lucratives o únicament per a determinades sessions.

La inscripció en aquest apartat correspon al Cicle formatiu complert, si esteu interessats en assistir únicament a determinades sessions, haureu de realitzar la inscripció accedint al formulari de la sessió corresponent.Recordeu que s’ha d’indicar a la inscripció si voldreu assistir-hi presencial o virtualment (l’aforament presencial és limitat).
 


Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats, col·laboradors i associats
180€
Altres col·lectius
270€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa