Auditoria en col·laboració amb el Sector Públic Local: sessions pràctiques de conclusió i informes


Ponents

Data
2, 4 i 15 de novembre de 2021
Horari
de 15:30 a 19:30 hores
Lloc
Seu del Col·legi - Presencial

Com a continuació d’anteriors sessions formatives ja impartides sobre el marc normatiu i conceptual en base al qual els auditors privats col·laboren amb els òrgans interventors del sector públic local per a la realització d’auditories dels comptes anuals de les entitats dependents de les Corporacions Locals, s’ha dissenyat aquest curs amb una orientació totalment pràctica en el que es desenvoluparan diversos casos sobre algunes de les àrees que comporten una major significativitat i risc en la realització d’aquestes auditories.

En cadascuna de les sessions es proposarà als participants del curs un cas pràctic sobre alguna àrea de revisió, plantejant diverses problemàtiques i riscos. Aquest cas pràctic caldrà que sigui prèviament treballat pels participants al curs, que hauran de proposar l’enfocament de la revisió, la detecció dels aspectes de risc, el disseny de les proves a realitzar i, en el seu cas, el tractament final en l’informe d’auditoria. D’aquesta manera, en les sessions es posarà en comú el treball realitzat pels alumnes i amb l’acompanyament dels professors, auditors privats amb una àmplia experiència en l’auditoria pública, s’analitzaran les alternatives plantejades i s’orientarà la seva resolució.L’aforament presencial és molt limitat.
 


Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats, col·laboradors i associats
Per determinar
Altres col·lectius
Per determinar
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa