Auditoria del SECTOR PÚBLIC: Guia per a un auditor privat que s'hagi d'enfrontar a l'auditoria d'una entitat del sector públic


Ponents

Data
28 i 30 de novembre de 2022
Horari
de 16:00 a 18:15 hores
Lloc
Plataforma zoom (idioma: castellà)
PRESENTACIÓ:

L'auditor del sector privat es troba confortable en l'auditoria de les societats del sector privat, però què passa quan té un encàrrec per auditar alguna entitat que pertany al sector públic?

Quines són les principals indicacions per afrontar una auditoria d'una entitat del sector públic? Està obligat un ajuntament, per exemple, a realitzar una auditoria financera? Aplicarà la comptabilitat pública? I si aquest ajuntament té una societat mercantil, quina comptabilitat s'aplica? Quines són les diferències entre comptabilitat pública i privada? I les normes d'auditoria, són les mateixes?

La sessió pretén servir de guia per a un auditor privat que s'hagi d'enfrontar a l'auditoria d'una entitat del sector públic per poder respondre les preguntes anteriors. Conèixer quina és la informació financera que s'utilitza per gestionar una entitat pública, la comptabilitat que s'aplica, les principals diferències amb la comptabilitat privada, i desenvolupar algun exemple pràctic. També es dona l'orientació respecte a les normes d'auditoria a aplicar i el desenvolupament pràctic en una entitat pública. Finalment, es farà esment també a les diferències entre la consolidació en el sector privat i en el sector públic.

 
Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats, col·laboradors i associats
110€
Altres col·lectius
165€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa