Auditoria de pimes: planificació i riscos en el tancament de l'exercici 2021


Ponents

Data
18 i 19 de gener de 2022
Homologació
3 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
de 12:30 a 14:00 hores
Lloc
PLATAFORMA ZOOM
La planificació d'una auditoria de comptes és la clau per a dur a terme un treball eficaç. Les dedicacions de l'equip en aquesta fase del treball són essencials per a aconseguir una auditoria exitosa. En aquesta sessió revisarem quins són els aspectes a tenir en compte per tal que la planificació compleixi amb els requeriments de qualitat exigits a l'auditor, incidint en l'anàlisi dels riscos i, en especial, en aquells que afecten al tancament de l'exercici 2021.


La sessió es desenvoluparà per mitjà plataforma zoom

Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats, col·laboradors i associats
75€
Altres col·lectius
115€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa