Auditoria de compliment de l'àrea de contractació pública


Ponents

Data
15, 20 i 27 de gener de 2020
Horari
de 16:00 a 20:00 hores
Lloc
Seu del CCJCC
La contractació pública és la forma majoritària de prestació dels serveis públics. Representa més del 30% de la despesa de les administracions públiques i, d’aquest 30%, més del 80% és despesa directa del sector públic. Tot i que es tracta d’una matèria molt especialitzada afecta la major part de l'activitat de l'Administració assolint un caràcter transversal.
Les Directives europees de quarta generació han comportat que la contractació pública esdevingui un valor estratègic fonamental a l'hora de definir i executar polítiques públiques. Tanmateix, cal destacar la importància que la contractació pública  ha assolit com eina essencial per a la lluita contra la corrupció i el frau.
Objectius
Amb les tres sessions corresponents al mòdul 4 (Auditoria de compliment de l'àrea de contractació pública) es pretén:
  • Tenir una visió general de la gestió dels contractes públics i del seu control
  • Conèixer el procediment de tramitació d'un contracte públic
  • Saber aplicar els principis bàsics de la contractació pública i les normes que els regulen
  • Conèixer la metodologia de les auditories i l’anàlisi dels riscos operacionals
  • Saber determinar les responsabilitats durant l’execució del contracte


COM ARRIBAR:
Bus: 63, 67, 75, 78, H4
Metro: Línia 3 (Palau Reial)

Pàrquing més proper: C/ Jordi Girona (Campus Nord UPC) 


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
260€
Altres col·lectius
390€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa