Auditor x1 Dia 2017

Jornada dirigida a estudiants d'últim curs de grau

Data
20 d'abril de 2017
Lloc
Barcelona
Auditoria, la professió a tenir en compte
 
És una professió de confiança, imprescindible en un món cada cop més globalitzat a escala internacional. L’auditor identifica i comprèn els cicles de negoci i analitza la informació economicofinancera de les empreses per emetre un informe que posa de manifest la fiabilitat de la informació comptable. La seva opinió és una eina fonamental per a empreses i institucions.
 
1. Internacionalització. En un món global, l’auditor es mou allà on són les empreses. Viatjar, conèixer nous entorns i empreses d’àmbits diversos forma part del dia a dia de la professió.
 
2. Coneixement. Treballar en equip en empreses i organitzacions de diferents sectors fa que els professionals de l’auditoria adquireixin uns grans coneixements en l’entorn economicofinancer.

3. Flexibilitat. La feina d’auditor permet autogestionar el temps adaptant els horaris i les vacances segons les seves necessitats.
 
4. Formació. La feina de l’auditor implica estar atent a les novetats normatives i legislatives i això suposa una formació contínua i constant.
 
5. Prestigi. Una professió clau en el món empresarial i financer. Els professionals de l’auditoria són molt valorats pels seus coneixements i la seva àmplia visió professional.
 
6. Promoció. L’auditoria és una professió de futur que assegura una carrera professional llarga i rica, amb un ampli ventall d’oportunitats laborals.

Agenda de la jornada
 
Cada alumne seleccionat per participar en aquest projecte passarà una jornada laboral en una de les firmes d’auditoria col·laboradores. Depenent de la capacitat dels col·laboradors, la jornada es durà a terme amb més o menys estudiants de la mateixa o de diferents universitats.

20 d’abril del 2017
Jornada en despatx professional

09:30 > 11:00
  • Recepció dels estudiants.
  • Introducció a la jornada i una breu presentació de l’activitat de la firma d’auditoria.
 
11:00 > 17:30
  • Presentació dels gerents implicats en la jornada.
  • Trasllat a la seu del client (si escau).
  • Presentació dels representants del client i de l’equip de treball en el projecte.
  • Participació en reunions de treball i observació del treball de l’auditor.
  • Dinar.
  • Trasllat a les oficines de la firma (si escau).

18:00 > 19:00
  • Reunió de tancament.
  • Xerrada sobre les experiències viscudes durant la jornada i recepció dels comentaris dels estudiants.
 
Dress Code: Es requereix vestimenta formal