Aspectes pràctics en l'aplicació de procediments específics d'auditoria en el context de la NIA-ES 240


Ponents

Data
6 d'octubre de 2022
Homologació
2 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
d'12:00 a 14:00 hores
Lloc
Seu del Col·legi / Plataforma zoom
PRESENTACIÓ:

La sessió s'enfoca d'una forma pràctica per poder desenvolupar algunes de les tècniques d'anàlisis massiu de dades e intel·ligència corporativa, per evidenciar en els treballs d'auditoria l'aplicació de la NIA-ES 240 Responsabilitats de l'auditor en l'auditoria d'estats financers respecte al Frau.

Utilitzant l'Excel, es realitzarà un cas pràctic de la Llei de Benford, l'estudi del diari a auditar, detecció de tendències anòmales, etc. Per això es recomana assistència física en el Col·legi amb ordinador per dur a terme les pràctiques de la sessió (malgrat que teniu opció d'assistència per zoom també).

PROGRAMA:

1) Anàlisi d'assentaments manuals:
  • principals queris / anàlisi recomanats
  • explicació de cas pràctic utilitzant l'Excel
  • metodologia de documentació de papers de treball suggerida

2) Procediments de Corporate Intelligence:
  • objectius i finalitat de l'anàlisi
  • principals bases de dades recomanades
  • metodologia de documentació de papers de treball suggerida

Recordeu que s’ha d’indicar a la inscripció si voldreu assistir-hi presencial o virtualment (l’aforament presencial és limitat).

Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats, col·laboradors i associats
50€
Altres col·lectius
75€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa