Aspectes clau a considerar en les auditories en relació amb els fets posteriors i a la gestió continuada (20-21)

Data
del 16 de novembre de 2020 al 30 de setembre de 2021
Homologació
3 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
En aquest curs repassarem les responsabilitats de l’auditor envers els fets posteriors i l’avaluació de la gestió continuada així com les diferents implicacions que poden tenir ambdós aspectes en l’informe d’auditoria.
 
Índex del contingut:
  • És sempre fàcil distingir entre els fets posteriors que evidencien condicions que ja existien a la data de tancament d’aquells que mostren condicions que no existien a aquesta data però que per la seva importància cal subministrar-ne informació a la memòria?
  • Com juguen les dates en relació amb els fets posteriors?
  • Canvien els requeriments d’auditoria en funció de la data en què hagi passat el fet posterior? Com cal actuar quan l’auditor coneix un fet posterior després de la publicació dels comptes anuals?
  • Quins procediments s’han de realitzar per valorar si és adequada l’aplicació del principi d’empresa en funcionament
  • Quin període ha de cobrir l’avaluació que faci l’auditor?
  • Si el fet posterior afecta a l’aplicació del principi d’empresa en funcionament, calen algunes consideracions específiques?
  • En relació amb l’empresa en funcionament: Quan es requereix un paràgraf específic en l’informe o quan pot ser un aspecte més rellevant de l’auditoria?
  • En quins supòsits podria ser adequat incloure un paràgraf d’èmfasi en relació amb l’aplicació del principi d’empresa en funcionament?
 
El curs és totalment obert i es desenvoluparà a la nostra plataforma EOA: http://escolaoberta.auditorscensors.com
 
 
PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
40€
Altres col·lectius
80€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa.