Aspectes a considerar en el registre i auditoria de les transaccions amb parts vinculades: preus de transferència i transaccions amb parts vinculades: vessant comptable i d'auditoria


Ponents

Data
14 de novembre de 2019
Homologació
4 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
de 15:30 a 19:30 hores
Lloc
Seu del CCJCC
Aquest curs permetrà conèixer en l’àmbit de les Operacions vinculades les implicacions fiscals, comptables i d’auditoria deguda a una creixent internacionalització de les empreses, sobre tot en el context de grups d’empreses nacionals i de filials de grups multinacionals. Analitzarem la vinculació entre persones  físiques i jurídiques, les diferents casuístiques d’operacions vinculades, préstecs  a tipus cero, operacions amb consellers delegats i administradors.
L’objectiu es centrarà en els aspectes comptables, fiscals i d’auditoria, així com la visió econòmic-financera mitjançant un anàlisi dels suposats als quals s’aplica la normativa referent a les operacions vinculades i a la informació a revelar sobre aquestes.


PROGRAMA:
1. Entitats vinculades. Suposats de vinculació comptable i fiscals

 2. Marc normatiu de les operacions vinculades
  • Visió comptable
  • Perspectiva auditoria
  • Perspectiva fiscal
3. Valoració de les operacions vinculades - Metodes de preus de transferència
4. l'ajust en les operacions vinculades
  • Ajust primari o de valoració i ajust secundari i de qualificació
  • Registre comptable de les operacions vinculades
  • Exemples dels ajustos comptables per operacions vinculades
5. Obligacions d'informació i documentació de les operacions vinculades. Informació a mostrar als comptes anuals
  • Documentacíó relativa al grup i a l'obligat tributari
  • Simplificació i exoneració de les obligacions de documentació
  • Informació de les operacions vinculades (model 232)
  • Informació a mostrar als CCAA (NECA 15a) Norma Elaboració de CCAA
6. Règim sancionador per les autoritats fiscals
 
 COM ARRIBAR:
Bus: 63, 67, 75, 78, H4
Metro: Línia 3 (Palau Reial)

Pàrquing més proper: C/ Jordi Girona (Campus Nord UPC) 


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
100€
Altres col·lectius
150€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa