Aplicació pràctica de la NRV 14ª


Ponents

Data
02 de desembre de 2021
Homologació
2 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
de 9:30 a 11:30 hores
Lloc
PLATAFORMA CAMPUS AUDITORES ICJCE
Amb relació amb la norma d'ingressos per vendes i prestació de serveis, encara que a la pròpia redacció del preàmbul de la norma, el mateix ICAC manifesta que en realitat la majoria dels assumptes, han estat tractats via consulta, no és menys cert que es produeix un desenvolupament normatiu extens, fonamentat en la norma internacional equivalent NIIF 15 Ingressos de contractes amb clients. La norma està redactada partint de les cinc etapes, requerides per aplicar-la:
  • Identificar l'existència del contracte o contractes.
  • Identificar les obligacions compromeses amb el client.
  • Determinar el preu de la transacció.
  • Assignar el preu de la transacció a les obligacions compromeses.
  • Reconèixer l'ingrés quan o a mesura que es produeixi la transferència de les obligacions compromeses.

Malgrat que les modificacions són d'aplicació als exercicis que s'inicien a partir de l'1 de gener de 2021, les empreses hauran de comptabilitzar els impactes derivats dels criteris de transició i de les operacions a partir d'aquesta data. A aquests efectes, cal recordar que les empreses hauran de presentar els pagaments a compte de l'impost sobre societats de l'exercici 2021, de conformitat amb els nous criteris de registre i valoració.

Amb relació amb la norma d'ingressos per vendes i prestació de serveis, l'objectiu del curs és profunditzar en alguns aspectes aplicats en concret.

La sessió es desenvoluparà mitjançant la plataforma Campus Auditores ICJCE i serà en castellà.
Qualsevol consulta sobre el funcionament de la plataforma , contacteu amb la Escuela de Auditoría del ICJCE
.PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats, col·laboradors i associats
50€
Altres col·lectius
70€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa