Anticipant els impactes de la reforma del PGC: adopcions pràctiques de la NIIF 15


Ponents

Data
3 de març de 2020
Homologació
4 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
de 15:30 a 19:30 hores
Lloc
Seu del CCJCC
El projecte de reforma del Pla general de comptabilitat té per objecte adaptar la nostra normativa a la recent normativa comptable aprovada per la Unió Europea, que inclou, entre d’altres, l'adopció de la NIIF 15. L'adaptació que inclou el projecte no és pràcticament idèntica a la NIIF 15. Si analitzem els efectes de l'adopció de la NIIF 15 en aquells grups que des de l'exercici 2018 l'estan aplicant per elaborar els seus estats financers consolidats, podem tenir una bona idea dels impactes que pot tenir la reforma.
 
Què significa el mètode de les 5 passes, quin és el seu reflex pràctic en la realitat i quin efecte ha tingut la seva implantació real en les entitats que ja s’han adaptat, seran les principals qüestions a les quals donarem resposta, no tan sols en la seva vessant teòrica sinó també, i amb especial èmfasi, a través de l’anàlisi de la seva aplicació pràctica.
 
 
Objectius:
 • Conèixer el contingut de la NIIF 15 i els seus principals impactes respecte la norma actual
 • Desenvolupar exemples d’aplicació de la norma
 • Revisar els impactes que ha suposat en la pràctica la seva aplicació
 • Anticipar els impactes de la seva adaptació en la reforma del PGC
 • Identificar i oferir solucions davant de les principals dificultats en què us trobeu en el vostre dia a dia per l’aplicació d’aquesta norma
 
Programa:
 1. NIIF 15: Ingressos ordinaris procedents de contractes de clients
 2. El mètode de les 5 passes, pam a pam
 3. Exemples de l’aplicació del mètode de les 5 passes
 4. Principals diferències amb el PGC07
 5. Principals diferències amb el projecte de reforma del PGC
 6. Anàlisi d’impactes en les adopcions reals de la norma
 7. Previsió d'impactes de la reforma del PGC
 
Destinataris:

Els auditors tant externs com interns així com, des del punt de vista conceptual, el personal de direcció per conèixer les conseqüències i obligacions que comporta la nova norma. 

Recomanable també per als responsables financers i tributaris de les empreses, així com els seus assessors mercantils i assessors tributaris. Finalment, els diferents professionals de l’àrea financera (directors d’administració, caps de comptabilitat, responsables de consolidació, controllers, auditors interns, etc.) i, fins i tot, aquelles persones que participen administrativament en l’àrea d’ingressos i de l’àrea de sistemes.
 
 


COM ARRIBAR:
Bus: 63, 67, 75, 78, H4
Metro: Línia 3 (Palau Reial)

Pàrquing més proper: C/ Jordi Girona (Campus Nord UPC) 


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
100€
Altres col·lectius
150€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa