Altres marcs: Comptabilitat d’entitats financeres i d’assegurances, ENL, d’entitats públiques i de situacions concursals (2022-2023)


Ponents

 • JORDI MARTÍ

  Professor Titular del Departament d’Economia de l’Empresa i Comptabilitat.

  Currículum Descarrega PDF (101KB)
Data
Del 27 de gener al 8 de febrer de 2023
Homologació
35 hores
Horari
Sessions presencials: 28 de gener i 4 de febrer de 2023 (dissabte de 9.00 a 14.00 hores)
Lloc
Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya
CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN AUDITORIA - Cursos homologats, que no dispensaran de la primera fase de l’examen d’aptitud (part teòrica de l'examen d'accés al ROAC), però donaran accés a presentar-se.

TEMES:
 1. Les empreses asseguradores i les entitats sense ànim de lucre al PGC-2007
 2. Les entitats sense ànim de lucre
  1. El balanç
  2. El compte de pèrdues i guanys
  3. Les subvencions i les donacions
  4. Estat de fluxos d’efectiu
  5. Cas pràctic
 3. Les empreses asseguradores
  1. El balanç
  2. El compte de pèrdues i guanys
  3. Les provisions
  4. Estat de fluxos d’efectiu
  5. Cas pràctic

INSCRIPCIONS
Les inscripcions s’efectuaran enviant la butlleta d’inscripció, per correu electrònic a escola@auditors-censors.com, indicant els cursos en els quals estan interessats i serà per rigorós ordre de recepció.
Col·laboradors firmes Col·legi
400€
Altres
500€