Adopcions pràctiques de les NIIF: NIIF 9 (en entitats no financeres)


Ponents

Data
25 de febrer de 2020
Homologació
4 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
de 15:30 a 19:30 hores
Lloc
Seu del CCJCC
En el nostre entorn professional en els últims anys ha estat tema de debat la nova norma d’instruments financers, la NIIF 9. L’emissió d’aquesta norma, que substitueix la NIC 39, va ser realitzada per fases, que es va culminar amb l’emissió definitiva de la norma completa l’any 2014. La norma va ser adoptada per la Unió Europea l’any 2016, es va començar a aplicar en els estats financers dels exercicis iniciats l’1 de gener de 2018.
El Pla general de comptabilitat (PGC) encara no ha estat modificat per adaptar-se a aquesta norma, tot i que hi ha un esborrany que preveu la seva aplicació en l’exercici 2020.
Les publicacions de l’IASB (organisme emissor de les NIIF) respecte aquesta norma són molt extenses (la pròpia norma té més de 100 pàgines) i ha donat lloc a una literatura al seu voltant molt abundant.
En què consisteix aquesta norma? Com afecta a les empreses no financeres, les més nombroses en el panorama empresarial català? I, sobretot, quin és el seu reflex pràctic en la realitat? Quins canvis implica en l’operativa actual? Quins impactes tindrà quan s’adapti el PGC a aquesta norma? I, en concret, quin efecte ha tingut la seva implantació real en les entitats que ja s’han adaptat?
Donarem resposta a aquestes preguntes, no tan sols en la seva vessant teòrica sinó també, i amb especial èmfasi, a través de l’anàlisi de la seva vessant pràctica.
 

Objectius
  • Conèixer el contingut de la NIIF 9 i els seus principals impactes respecte la norma actual en entitats no financeres, els clients habituals dels auditors
  • Desenvolupar exemples d’aplicació de la norma
  • Revisar els impactes que ha suposat en la pràctica la seva aplicació
  • Identificar i oferir solucions davant de les principals dificultats en què es trobeu en el vostre dia a dia per l’aplicació d’aquesta norma
 
Programa 
  1. NIIF 9: Instruments financers
  2. La classificació efectiva dels actius financers
  3. Càlcul del deteriorament d’actius financers
  4. Exemples de l’aplicació de les novetats
  5. Principals diferències amb el PGC07
  6. Anàlisi d’impactes en les adopcions reals de la norma en entitats no financeres

Destinataris
 
Els auditors tant externs com interns així com, des del punt de vista conceptual, el personal de direcció, per conèixer les conseqüències i obligacions que comporta la nova norma. 
 
Molt recomanable també per als responsables financers i tributaris de les empreses, així com els seus assessors mercantils i assessors tributaris. Finalment, els diferents professionals de l’àrea financera (directors d’administració, caps de comptabilitat, responsables de consolidació, controllers, auditors interns, etc.) i, fins i tot, aquelles persones que participen administrativament en l’àrea d’ingressos i de l’àrea de sistemes. 
COM ARRIBAR:
Bus: 63, 67, 75, 78, H4
Metro: Línia 3 (Palau Reial)

Pàrquing més proper: C/ Jordi Girona (Campus Nord UPC) 


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
100€
Altres col·lectius
150€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa