Adopcions pràctiques de les NIIF: NIIF 15


Ponents

Data
3 de febrer de 2020
Homologació
4 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
de 15:30 a 19:30 hores
Lloc
Seu del CCJCC
Hores d’ara en el nostre entorn professional difícilment trobarem algú que no hagi sentit parlar de la nova norma de reconeixement d’ingressos, la NIIF 15. Emesa l’any 2014, posposada la seva adopció el 2015, “clarificada” i adoptada per la Unió Europea l’any 2016, es va començar a aplicar en els estats financers dels exercicis iniciats l’1 de gener de 2018.
El Pla general de comptabilitat (PGC) encara no ha estat modificat per adaptar-se a aquesta norma, tot i que hi ha un esborrany que preveu la seva aplicació en l’exercici 2020.
Les publicacions de l’IASB (organisme emissor de les NIIF) respecte aquesta norma abasten més de 175 pàgines, més pàgines en conjunt que totes les Normes de registre i valoració del nostre PGC.
En què consisteix aquesta norma? Què és el famós “mètode de les 5 passes”? I, sobretot, quin és el seu reflex pràctic en la realitat? Quins canvis implica en l’operativa actual? Quins impactes tindrà quan s’adapti el PGC a aquesta norma? I, en concret, quin efecte ha tingut la seva implantació real en les entitats que ja s’han adaptat?
Donarem resposta a aquestes preguntes, no tan sols en la seva vessant teòrica sinó també, i amb especial èmfasi, a través de l’anàlisi de la seva vessant pràctica.
 

Objectius:
  • Conèixer el contingut de la NIIF 15 i els seus principals impactes respecte la norma actual
  • Desenvolupar exemples d’aplicació de la norma
  • Revisar els impactes que ha suposat en la pràctica la seva aplicació
  • Identificar i oferir solucions davant de les principals dificultats en què us trobeu en el vostre dia a dia per l’aplicació d’aquesta norma
 
Programa:
  1. NIIF 15: Ingressos ordinaris procedents de contractes de clients
  2. El mètode de les 5 passes, pam a pam
  3. Exemples de l’aplicació del mètode de les 5 passes
  4. Principals diferències amb el PGC07
  5. Anàlisi d’impactes en les adopcions reals de la norma
 
Destinataris:

Els auditors tant externs com interns així com, des del punt de vista conceptual, el personal de direcció per conèixer les conseqüències i obligacions que comporta la nova norma. 

Recomanable també per als responsables financers i tributaris de les empreses, així com els seus assessors mercantils i assessors tributaris. Finalment, els diferents professionals de l’àrea financera (directors d’administració, caps de comptabilitat, responsables de consolidació, controllers, auditors interns, etc.) i, fins i tot, aquelles persones que participen administrativament en l’àrea d’ingressos i de l’àrea de sistemes.
 
 


COM ARRIBAR:
Bus: 63, 67, 75, 78, H4
Metro: Línia 3 (Palau Reial)

Pàrquing més proper: C/ Jordi Girona (Campus Nord UPC) 


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
100€
Altres col·lectius
150€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa