Adaptació sectorial per a empreses concessionàries: repercussió pràctica en el negoci concessional


Ponents

 • Marcos Barbado

  Director Dpt. Accounting Advisory Services KPMG Madrid i Barcelona

  Currículum Descarrega PDF (101KB)
Data
30 de setembre de 2021
Homologació
3 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
de 16:00 a 19:00 hores
Lloc
Seu del Col·legi / Plataforma zoom
L’objectiu de la formació és repassar l’Ordre EHA/332/2010 per la qual s’aproven les normes de registre, valoració i informació a incloure en la memòria sobre els acords de concessió d’infraestructures públiques. Aplicable a tot tipus de concessions, per tal de definir el seu abast, el reconeixement de la concessió sota el model d’actiu intangible financer o mixt, cobrir el tractament comptable de les principals actuacions sobre la infraestructura una vegada construïda i en explotació i el registre comptable de les despeses financeres, comentar en relació amb el tractament comptable d’altres acords no inclosos en l’abast d’aquesta adaptació sectorial i assenyalar les principals diferències entre aquesta i la CINIIF 12 sobre acords de concessió.
 
 
PROGRAMA:
 
 • Abast
 • Normes de registre i valoració
  • Dret del concessionari sobre la infraestructura
  • Reconeixement i valoració de la contraprestació
  • Serveis de construcció o millora
  • Serveis de explotació
  • Despeses financeres
  • Tractament dels actius financers
  • Tractament dels actius intangibles
 • Tractament comptable d’altres acords no inclosos en l’abast de la norma
 • Diferències potencials més significatives amb CINIIF 12
 

Recordeu que s’ha d’indicar a la inscripció si voldreu assistir-hi presencial o virtualment (l’aforament presencial és limitat).
 


Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats, col·laboradors i associats
75€
Altres col·lectius
112€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa