Actualització normativa fiscal. Darreres novetats


Ponents

 • JOSEP MARIA NOGUERA I AMIEL

  Soci i Director de la firma JMNoguera Serveis de consultoria empresarial

  Currículum Descarrega PDF (141KB)
Data
15 de setembre de 2022
Homologació
3 hores d'Altres Matèries (ICAC i RECC)
Horari
d'11:00 a 14:00 hores
Lloc
Plataforma zoom
PRESENTACIÓ:

En aquesta nova edició d'actualització tributària trimestral farem revisió tant de novetats legislatives, com de sentències rellevants sobretot en l'àmbit de l'impost sobre societats, així com revisió de criteris de l'Administració tributària i de l'ICAC.

PROGRAMA:

En aquesta sessió us proposem el sumari següent, entre d'altres:
 1. Consultes ICAC, en especial comptabilització en reconeixement del dret a la compensació de BIN's negatives d'exercicis anteriors.
 2. Localització de determinats serveis als efectes de l'IVA prestats a empresaris no comunitaris (criteris de la DGT).
 3. Novetats en l'Impost s/. Societats i IRPF de la Llei 12/2022 de Regulació per a l'impuls dels Plans de pensions d'ocupació.
 4. Comentaris a Consultes Vinculants de la DGT en l'àmbit de l'Impost sobre societats: Entitats sense ànim de lucre i delimitació d'activitats empresarials, aplicació del tipus impositiu del 15% en entitats de nova creació en el cas de la concurrència de grups horitzontals d'acord a l'article 42 del Codi de Comerç, Inversió en criptomònades, aplicació de la reducció de l'art. 23 LIS en cessió a tercers de Know-how i d'altres.
 5. Prevencions en l'àmbit de societats amb activitats professionals i la valoració de retribució dels socis professionals. Criteris actuals d'Inspecció tributària.
 6. Sentències rellevants: dividends actius a compte als efectes de la Reserva de Capitalització, Valoració en la transmissió de participacions no cotitzades, Compensació de BIN's negatives en cas de declaració extemporània (Resolucions TEAC i altres Tribunals).
 

Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats, col·laboradors i associats
75€
Altres col·lectius
110€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa