20D - Curs NIC/NIIF (21-22)

Data
del 15 de novembre de 2021 al 30 de setembre de 2022
Homologació
20 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
PRESENTACIÓ
La finalitat del curs és comprendre el significat i funcionament de la normativa internacional d’informació financera adoptada per la Unió Europea, així com conèixer les implicacions de la informació per a la presa de decisions de caràcter econòmic, tenint en compte els criteris homogenis aplicables a les empreses de diferents països i també saber elaborar i interpretar adequadament el contingut de la informació financera internacional i les diferències amb la normativa espanyola.
És un curs d’introducció, revisió i repàs de determinades normes actualitzades que afecten al nostre treball com a auditors.

Per a cadascuna de les NIC/NIIF d’estudi dintre d’aquest curs figura un material que permet aclarir alguns dels seus aspectes més particulars. Una vegada completat l’estudi heu de resoldre un petit qüestionari d’avaluació que, una vegada superat, us donarà accés a la següent norma.

El curs és totalment obert i es desenvoluparà a la nostra plataforma EOA: http://escolaoberta.auditorscensors.com


PUNTS A TRACTAR
  • NIC 37 (actualitzada) Provisions, passius contingents i actius contingents
  • NIIF 1 (actualitzada) Adopció per primera vegada de les normes internacionals d’informació financera
  • NIIF 5 (actualitzada) Actius no corrents mantinguts per a la venda i activitats ininterrompudes
  • NIIF 13 Valoració del valor raonable
  • NIIF 15 Ingressos ordinaris procedents de contractes amb clients


PAGAMENT 
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
230€
Altres col·lectius
460€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa.