20B - Curs NIA-ES (21-22)

Data
del 15 de novembre de 2021 al 30 de setembre de 2022
Homologació
20 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
PRESENTACIÓ
Aquests cursos sobre NIA-ES estan dissenyats per realitzar una ràpida introducció a la normativa i són interessants, no només per als auditors sinó per a tot el personal col·laborador de la firma.
El curs comprèn la NIA-ES 240, 250, 260 Revisada, 265, 315 i 330 resultat de la seva adaptació per a la seva aplicació a Espanya. És un estudi introductori que pretén una visió ràpida de cada norma per conèixer els punts fonamentals de cada una d’elles.
No requereix l’estudi en profunditat del text normatiu, que es pot consultar per a l’ampliació de l’estudi.
Les NIA-ES substitueixen a les normes tècniques d’auditoria vigents fins ara, encara que es mantindrà vigent allò disposat en aquestes que no es trobi regulat en la nova normativa i no resulti contradictori. Aspectes concrets estan relacionats amb les normes de canvis d’auditors i auditories conjuntes, a més dels treballs específics exigits per la nostra normativa.

Per a cadascuna de les NIA-ES d’estudi dintre d’aquest curs figura un material que permet aclarir alguns dels seus aspectes més particulars. Una vegada completat l’estudi heu de resoldre un petit qüestionari d’avaluació que, una vegada superat, us donarà accés a la següent norma.

El curs és totalment obert i es desenvoluparà a la nostra plataforma EOA: http://escolaoberta.auditorscensors.com


PUNTS A TRACTAR
  • NIA-ES 240 Responsabilitats de l’auditor en l’auditoria d’estats financers respecte al frau
  • NIA-ES 250 Consideració de les disposicions legals i reglamentàries en l’auditoria d’estats financers
  • NIA-ES 260 Revisada Comunicació amb els responsables del govern de l’entitat
  • NIA-ES 265 Consideració de les deficiències en el control intern als responsables del govern i a la direcció de l’entitat
  • NIA-ES 315 Identificació i valoració dels riscos d’incorrecció material mitjançant el coneixement de l’entitat i el seu entorn
  • NIA-ES 330 Respostes de l’auditor als riscos valorats


PAGAMENT
Núm. Compte IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
230€
Altres col·lectius
460€
Fet al 12-15, 15-18 o 18-21
desc. de 70€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa.