20A - Curs NIC/NIIF

Data
del 9 d'octubre de 2017 al 30 de setembre de 2018
Homologació
20 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
PRESENTACIÓ
La finalitat del curs és comprendre el significat i funcionament de la normativa internacional d’informació financera adoptada per la Unió Europea, així com conèixer les implicacions de la informació per a la presa de decisions de caràcter econòmic, tenint en compte els criteris homogenis aplicables a les empreses de diferents països i també saber elaborar i interpretar adequadament el contingut de la informació financera internacional i les diferències amb la normativa espanyola.
És un curs d’introducció, revisió i repàs de determinades normes que afecten al nostre treball com a auditors.

Per a cadascuna de les NIC/NIIF d’estudi dintre d’aquest curs figura un material que permet aclarir alguns dels seus aspectes més particulars. Una vegada completat l’estudi heu de resoldre un petit qüestionari d’avaluació que, una vegada superat, us donarà accés a la següent norma.

El curs és totalment obert i es desenvoluparà a la nostra plataforma EOA: http://escolaoberta.auditorscensors.com


PUNTS A TRACTAR
  • NIC 1 Presentació d’estats financers
  • NIC 2 Existències
  • NIC 8 Polítiques comptables, canvis en les estimacions comptables i errors
  • NIC 10 Fets posteriors a la data del balanç
  • NIC 16 Immobilitzat material
  • NIC 24 Informacions a revelar sobre parts vinculades


PAGAMENT 
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
230€
Altres col·lectius
460€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa.